ติดตามสายเลือดที่เข้มงวดต่อการวิจัยการสร้างเซลล์ประสาท

การติดตามเชื้อสายที่เข้มงวดเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการศึกษาการสร้างเซลล์ประสาทใหม่ ผลลัพธ์ของพวกเขา ซึ่งตีพิมพ์ในCellแสดงให้เห็นว่าการติดตามนี้อยู่ไกลจากงานประจำในภาคสนาม และแนะนำว่าการศึกษาก่อนหน้านี้ที่รายงานผลการงอกใหม่ที่โดดเด่นจะต้องได้รับการตรวจสอบอีกครั้ง การติดตามเชื้อสายซึ่งเป็นแนวทางพื้นฐานในชีววิทยาพัฒนาการ

หมายถึงการทดสอบที่ใช้เพื่อทำแผนที่ลูกหลานหรือลูกหลานของเซลล์ที่กำหนดในสิ่งมีชีวิตการละเว้น ตั้งแต่แรกเริ่มเราใช้วิธีการที่เข้มงวดที่สุดในการวิเคราะห์การงอกใหม่ของเซลล์ประสาท ดังนั้นจึงเป็นเรื่องน่าประหลาดใจที่อ่านบทความอื่นๆ จำนวนหนึ่ง รวมถึงบางบทความที่อ้างว่าเป็นปรากฎการณ์ ซึ่งล้มเหลวในการวิเคราะห์อย่างรอบคอบ หลังจากทำการทดลองหลายสิบครั้งโดยใช้โปรโตคอลที่หลากหลาย นักวิจัยระบุว่าการทดสอบการติดตามสายเลือดแบบใดที่ถือว่ามีประสิทธิภาพและเชื่อถือได้มากที่สุด เรียกว่าการทดสอบมาตรฐานทองคำใช้การตรวจติดตามสายเลือดที่มีอยู่ในปัจจุบัน ไม่มีการทดสอบใหม่ นักวิทยาศาสตร์ยังระบุการทดสอบที่มีโอกาสน้อยที่จะให้ผลลัพธ์ที่แม่นยำ