รัฐควิเบกเปิดแผนรับการระบาดระลอกสองของโควิด-19

รัฐควิเบก ซึ่งเป็นรัฐที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 หนักที่สุดของแคนาดา เปิดแผนรับการระบาดระลอกสอง

รัฐควิเบกเตรียมภาคการสาธารณสุข รับมือกับการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกสอง ที่อาจเกิดขึ้นในฤดูใบไม้ร่วง พร้อมประกาศแผนจัดการความผิดพลาด จากการต่อสู้กับการระบาดของโควิด-19 ในช่วงก่อนหน้านี้

ทั้งนี้ รัฐควิเบก ซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นรัฐที่ได้รับผลกระทบจากโรคดังกล่าวหนักที่สุดของแคนาดาจะเพิ่มการจ้างงานในภาคสาธารณสุข ลดความล่าช้าในการตรวจคัดกรอง และจัดระเบียบให้เจ้าหน้าที่ไม่ต้องทำงานหลายที่ ซึ่งเป็นแนวทางปฏิบัติที่ก่อนหน้านี้ถูกระบุว่าเป็นสาเหตุของการแพร่เชื้อไวรัส

แคนาดาสามารถลดอัตราการเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้ติดเชื้อใหม่ได้ตั้งแต่ช่วงฤดูใบไม้ผลิ แต่เมื่อเร็วๆ นี้ บางรัฐรายงานว่า มีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น หลังมีการเปิดกิจการใหม่ และผ่อนคลายข้อจำกัดในการพบปะสังสรรค์ โดยรัฐควิเบกมีผู้ติดเชื้อคิดเป็นประมาณครึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ติดเชื้อทั้งหมด 122,872 คน ในแคนาดา